Lactex
Promocja produktów firmy Lactex Sp. z o.o. na wybranych rynkach zagranicznych
10.09.2017

Firma Lactex Sp. z o.o. realizuje projekt : Promocja produktów firmy Lactex Sp. z o.o. na wybranych rynkach zagranicznych, w ramach poddziałania3.3.3.:WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Całkowita wartość projektu:              789 911,00 PLN
Dofinansowanie:                                575 705,00 PLN

  

Przedmiotem projektu jest promocja produktów firmy Lactex na wybranych rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach promocyjnych w ramach Programu Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w latach 2017 – 2019.